Na Kontakto:

Adresa:  Zahaq-Pejë
   (Magjistralja Pejë - Prishtinë, në km 6)
   Korrotice e Eperme, Drenas
   (Afër Parkut të Biznesit - Drenas)

tel:   +383 (0) 44 14 14 08
            +380 (0) 49 14 14 08
                   049 654194;
                   044 329051;
                   044 311261;
                   044 333398;
email: info.lumiks@gmail.com

Contact Us:

Address:  Zahaq-Peje
   (Highway Peje - Prishtina, in km 6)
   Upper Korrotice, Drenas
   (Near Business Park - Drenas)

email: info.lumiks@gmail.com

Na Kontakto përmes Email-it / Or contact us through email

Na Kontakto

  • 044141408
  • 049654194
  • 044329051
  • 044211797
  • info.lumiks@gmail.com
  • www.lumi-ks.com
  • Na Kontakto permes Kontakt formes